Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Jan Kolář, s.r.o., IČ: 06502245, se sídlem Lipinka 10, 783 83 Lipinka (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely tvorby cenové nabídky, vyřízení objednávky, marketingové analýzy. Dále bude správce Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely poskytování a nabídku stavebních služeb, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem poskytování nabídky produktů a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení, tvorby nabídky či pozdějšího kontaktování je souhlas udělen na 2 roky, pokud tento souhlas neodvoláte. V případě uzavření smluvního vztahu se doba prodlužuje na dobu 10 let od podpisu smlouvy.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: kolar@stavby-olomoucko.cz.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci zpracovat nabídku, posílat jednotlivá obchodní sdělení.

O společnosti

Společnost se zabývá realizací a rekonstrukcí bytových jader, kuchyní, koupelen, elektroinstalací ale i celých bytů a domů. Dodáváme také kuchyňské linky a jiný nábytek přesně pro vás na míru. Rekonstrukce provádíme především v Olomouci a na Mohelnicku.

Kontakt

Jan Kolář s.r.o.
Lipinka 10
783 83 Lipinka